لوگوهای مکستوپ

در زیر میتوانید لوگوهای مکستوپ را مشاهده نمایید و از آن ها در سایت یا وبلاگ خود استفاده نمایید

لوگوی مربعی 192*192


لوگوی مربعی 96*96لوگوی مربعی 72*72
لوگوی مربعی 48*48
لوگوی مربعی 36*36

لوگوی دایره 196*196لوگوی دایره76*76


 

لوگوی دایره 48*48

لوگوی دایره 36*36