شکستن طلسم 42 ساله
1:4
khabarnews
1 مشاهده · پیش 1 روز
دو داستان متفاوت در هوا
3:43
khabarnews
1 مشاهده · پیش 1 روز
تجربه ۱۰۰۰۰ فریم بر ثانیه
7:12
khabarnews
0 مشاهده · پیش 2 روز
مشاهده بیشتر