آموزش ساخت و تعمیر PC ها
3:29
amozesh20
3 مشاهده · پیش 7 روز
آموزش ساخت باطری
5:40
amozesh20
5 مشاهده · پیش 7 روز
مشاهده بیشتر